Τιμοκατάλογος Ποτών Neda Hotel


Τιμοκατάλογος (price list) Neda Hotel στην Αρχαία Ολυμπία.