Λογότυπο Eργαστηρίων Ιατρικών Αναλύσεων


Λογότυπο Eργαστηρίων Ιατρικών Αναλύσεων, Καραμάνη Ν. - Χαριτίδου Χ. στον Πύργο.